Wyniki naboru na stanowisko pracy

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy sprzątaczka została wybrana Pani Małgorzata Pięta.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zatrudniona osoba spełniła wymagania, posiada odpowiednie wykształcenie
i kwalifikacje potrzebne w pracy na w/w stanowisku w Zespole Szkół Specjalnych
w Tarnobrzegu.

            DYREKTOR

           mgr Dariusz Chorzępa

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies