Struktura szkoły

Drzewko

Jesteśmy publiczną placówką kształcenia specjalnego dla:

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym

Cykl kształcenia obejmuje:

 • szkołę podstawową
 • szkołę przysposabiającą do pracy dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Oferujemy

 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej
 • możliwość korzystania z obiadów na stołówce szkolnej
 • opiekę higienistki szkolnej i stomatologiczną
 • dostęp do biblioteki szkolnej

Wykorzystujemy

 • pedagogikę zabawy
 • programy aktywności M. Ch. Knillów
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • program M. Frostig
 • wspomaganie komputerowe
 • techniki relaksacyjne

Posiadamy pracownie

 • komputerowe (otrzymane ze środków unijnych)
 • plastyczno - techniczną
 • gastronomiczne
 • integracji sensorycznej
 • doświadczania świata

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne:

 • wokalne
 • recytatorskie
 • taneczne
 • sportowe - Uczniowski Klub Sportowy
 • informatyczne
 • rękodzieła artystycznego
 • przyrodnicze
 • techniczne "majster-klepak"
 • zajęcia na basenie i siłowni

Ponadto

 • współpracujemy z rodzicami
 • integrujemy się z najbliższym środowiskiem
 • co roku za okazanie pomocy Szkole wręczamy sponsorom Certyfikaty Przyjaźni
 • uczestniczymy w licznych konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych (zdobywamy nagrody!)
 • włączamy się do ogólnopolskich programów np. Szkoły Promującej Zdrowie

                                                         

 

 
(C) 2007 - 2019 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies