Lekcja otwarta pt. „Zabytki i osiągnięcia rzymskie”.


W Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu w ramach programu Comenius odbyła się  lekcja otwarta pt. „Zabytki i osiągnięcia rzymskie”  z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pani Renata Sawa po przypomnieniu założeń programu Comenius przeszła do charakterystyki mobilności we Włoszech a następnie do głównego tematu lekcji. Najpierw uczniowie opisywali najbardziej znane rzymskie zabytki, takie jak: Panteon, Bazylikę Świętego Piotra, Koloseum, Fontanna di Trevi, Zamek Świętego Anioła, Muzeum Watykańskie, Plaza de España. Każde z tych miejsc, otrzymało swój symbol, który je charakteryzował, np.: modna czapka oznaczała Plaza de España,  popiół przypisano Bazylice Świętego Piotra,  zabawkowy tygrys reprezentował Koloseum, itp. Uczniowie odgadywali nazwy zabytków, rozwiązując zagadki. Młodzież podczas zajęć korzystała z metody komunikacji pozawerbalnej AAC, która wspomaga uczniów z problemami mowy.
Druga część lekcji związana była z rzymskimi osiągnięciami. Uczniowie przyznali, że cyfry rzymskie to  wielkie osiągnięcie  mieszkańców półwyspu. W ramach współpracy z rodzicami, dzieci musiały wykonać kilka obliczeń matematycznych, np.  kształty cyfr z paluszków, które mogły zjeść po prawidłowym wykonaniu zadania. Uczniowie prezentowali również swoje umiejętności i wiedzę,  udowadniając, jak dobrze sobie radzą z obszernym materiałem edukacyjnym, pomimo trudności w zapamiętywaniu.
Zajęcia były również okazją do świętowania Dnia Rodziny. Dzieci postanowiły podziękować rodzicom za przybycie i udział w lekcjach ,śpiewając włoską piosenkę i wręczając im własnoręcznie wykonane serca z makaronu.
Udział w lekcji miał ogromne znaczenie dla wszystkich uczestników.
Rodzice wspaniale spędzili czas ze  swoimi  dziećmi, mieli okazję zapoznać się z możliwościami, jakie metoda AAC wnosi do ich wzajemnej komunikacji, natomiast młodzież zaprezentowała rodzicom swoje umiejętności plastyczne, wokalne i recytatorskie.
Przedstawiając rodzicom założenia programu Comenius, koordynator szkolny ukazał możliwości, jakie oferuje uczniom udział w projekcie:
- zdobycie doświadczenia podczas mobilności,
- nauka o pracy w szkołach europejskich,
- nauka o kulturze i sztuce innego narodu.

Renata Sawa

(C) 2007 - 2021 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies