DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu ul. Kopernika 18 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowania do strony internetowej BIP Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej : 22.01.2010

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 14.06.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak funkcji zwiększenia wielkości czcionki , brak możliwości zmiany kontrastu, brak nawigacji, brak tekstu alternatywnego, brak możliwości stosowania skrótów klawiaturowych,

Wyłączenia

 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących ( np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych , tytułu itp.) ,

 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia : 14.06.2021

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14.06.2021

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 15 822-89-75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie , najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 18

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 15 822 89 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. ( link)

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły ZSS w Tarnobrzegu prowadzą dwa główne wejścia:

 • jedno od strony ul. Kopernika przed którym znajduje się parking osiedlowy i podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • drugie, znajdujące się od strony skrzyżowania ze światłami, od wewnętrznego parkingu na który można wjechać przez wewnętrzną bramę wjazdową.

 1. Parking wewnętrzny posiada dwa wydzielone i oznaczone miejsca : jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce dla celów służbowych.

 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 3. W budynku nie ma oznaczeń o alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących natomiast są oznaczenia pomieszczeń w formie PCS.

 4. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia przy wewnętrznym parkingu.

 5. Na korytarz znajdującym się na parterze prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 6. W szkole na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

 7. W budynku szkoły znajduje się winda.

 8. Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem.

 9. Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 1. Szkoła posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

 1. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies