Pamiątkowa tablica

Jubileusz 10-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu oraz nadanie Szkołom imienia Ks. Jana Twardowskiego

W dniu 27 maja 2009 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu to jest: Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkole Przysposabiającej do Pracy, która zwieńczyła obchody Jubileuszu  10-lecia powstania placówki.

Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Przygotowania do uroczystości trwały nieprzerwanie od wielu miesięcy. Włączyła się w nie, z pełnym zaangażowaniem, cała społeczność szkolna,rodzice i przyjaciele Szkoły.

Obchodom Jubileuszu w roku2009 towarzyszyło wiele imprez, między innymi:

  • Konkurs plastyczny związany z Patronem Szkoły
  • Konkurs recytatorski prezentujący twórczość ks. Jana Twardowskiego
  • Konferencja naukowa dot. szkolnictwa specjalnego
  • Wystawy prac uczniów Szkoły w środowisku
  • Imprezy integracyjne dzieci i młodzieży tarnobrzeskich szkół

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, podczas której została poświęcona tablica pamiątkowa z popiersiem ks. Jana Twardowskiego przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Diecezji Sandomierskiej Edwarda Frankowskiego. Druga część uroczystości odbyła się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Obecni byli przedstawiciele władz Miasta Tarnobrzega, władz oświatowych, rodzice, byli nauczyciele, absolwenci oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Szczególnie miło powitano byłą dyrektor ZSS Panią Ewę Kunysz.

Podczas prezentacji multimedialnej zaproszeni goście zapoznali się z historią i dorobkiem ZSS. Przepiękny montaż poetycko - muzyczno - taneczny w wykonaniu uczniów ZSS wprowadził szczególny nastrój dla zaprezentowania osoby Patrona Ks. Jana Twardowskiego.Następnie przewodniczący Rady Miasta Jurand Lubas dokonał symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Patronowi oraz wręczył dyrektorowi Szkoły Januszowi Galiniakowi akty nadania imienia poszczególnym szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych. Od tego momentu Szkoła Podstawowa Specjalna,Gimnazjum Specjalne i Szkoła Przysposabiająca do Pracy noszą imię ks. Jana Twardowskiego.

Oficjalni goście złożyli gratulacje na ręce Pana Dyrektora z okazji Jubileuszu. Uczniowie zaś wręczyli gościom folder i broszurę o Szkole oraz pamiątkowe medale.

Uroczystość uświetnił gościnny występ Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sandomierza pod przewodnictwem kapelmistrza Mieczysława Jakubowskiego.

Patron Zespołu Szkół Specjalnych, Ks. Jan Twardowski


"Nie przyszedłem pana nawracać
Po prostu usiądę przy panu
I zwierze mój sekret
Że ja, ksiądz
Wierzę Panu Bogu jak dziecko"

Przywołane słowa pochodzą z wiersza księdza Jana Twardowskiego. Niosą w sobie sformułowanie oddające cały sens jego poezji "ufam Bogu jak dziecko".

W utworach księdza Jana jest dziecięca - czyli ogromna- wrażliwość na świat w całym jego bogactwie, dziecięca wiara, dziecięce "znaki ufności". Ksiądz Jan tworzy niezwykłą aurę dobroci i przekornej zwyczajności.Nie nawracając  nawraca, nie pouczając uczy. Uczy miłości do życia, takiego,jakim ono jest, bo to dar od Boga.

Ksiądz Jan Twardowski - kapłan, poeta, laureat wielu nagród literackich, Kawaler Orderu Uśmiechu, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego - urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, a zmarł 18 stycznia 2006 roku. W latach 1948 - 1952 Twardowski był wikarym w małej parafii w Żbikowie pod Warszawą i prefektem w Państwowej Szkole Specjalnej, w której uczył religii dzieci niepełnosprawne. Kontakt z dziećmi specjalnej troski stał się inspiracją dla zbiorów wierszy: Zeszyt  w kratkę, Nowy zeszyt w kratkę oraz Patyki i patyczki. Owocem tej szczególnej pracy były znane utwory Do moich uczniów i Pożegnanie wiejskiej parafii.
Ksiądz Jan mówił o sobie, że jest "księdzem piszącym wiersze", unikał słowa "poeta",  uważając je za żartobliwe. Ponad własną twórczość przedkładał posługę kapłańską. Nie zabiegał o rozgłos, będąc jednocześnie najczęściej wydawanym
i obecnie najpopularniejszym współczesnym polskim poetą.

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies